Voorwaarden en vereisten

Home » Voorwaarden en vereisten

Voorwaarden en vereisten

Voor het hosten van een au pair zijn er wettelijk vereisten en onze voorwaarden. Vereisten omvatten onder meer voldoende woonruimte voor de au pair, bewijs van financiële stabiliteit, en een commitment aan het culturele uitwisselingsaspect van het programma. Daarnaast verwachten we van gastgezinnen dat zij de au pair ondersteunen in hun taalontwikkeling en integratie in de Nederlandse samenleving.

Bekijk hier of u aan de vereisten en voorwaarden voldoet voordat u zich inschrijft.

Wettelijke vereisten:

 • Uw gezin bestaat uit tenminste 2 personen.
 • U voldoet aan de inkomstennorm van de IND.
 • U verblijft legaal in Nederland.
 • U heeft geen eerdere werkrelatie met de au pair.
 • De au pair is geen familie tot en met de derde graad.
 • De au pair werkt maximaal 30 uur per week.
 • De au pair krijgt een eigen kamer op uw adres (min. 12m²) met internet en basisvoorzieningen.
 • U draagt de inwoningskosten voor de au pair.
 • U voorziet de au pair van zakgeld tussen €300 – €340 per maand.
 • De au pair is minimaal 18 en maximaal 25 jaar oud op het moment van de aanvraag.
 • De au pair is ongehuwd en heeft geen (pleeg)kinderen.
 • De au pair heeft niet eerder in Nederland een verblijfsvergunning voor uitwisseling gehad.
 • U en de au pair schrijven zich in bij de Basisregistratie Personen (BRP) op uw adres.
 • U en de au pair maken en ondertekenen een dagindeling voor alle 7 dagen van de week, waarin minimaal het volgende staat:
  • Hoeveel uur lichte huishoudelijke werkzaamheden de au pair gaat doen.
  • Welke 2 dagen in de week de au pair vrij is.
  • Wie naast de au pair lichte huishoudelijke werkzaamheden doet. Er moet een andere persoon genoemd worden.
 • De au pair doet geen taken voor mensen die meer bijzondere zorg nodig hebben, waarvoor een specifieke vaardigheid nodig is.

Onze voorwaarden:

 • U betaalt het retour ticket van de au pair.
 • U voorziet de au pair van een talencursus ter waarde van minimaal €395.
 • U voorziet de au pair van een telefoonabonnement of prepaid kaart ter waarde van minimaal 10 euro per maand telefoonkaart.
 • U voorziet de au pair van een weekend OV-kaart. 

Bekijk onze volledige algemene voorwaarden.

Bekijk de volledige wettelijke vereisten.

Bekijk hier of u aan de vereisten en voorwaarden voldoet voordat u zich inschrijft.

Wettelijke vereisten:

 • Uw gezin bestaat uit tenminste 2 personen.
 • U voldoet aan de inkomstennorm van de IND.
 • U verblijft legaal in Nederland.
 • U heeft geen eerdere werkrelatie met de au pair.
 • De au pair is geen familie tot en met de derde graad.
 • De au pair werkt maximaal 30 uur per week.
 • De au pair krijgt een eigen kamer op uw adres (min. 12m²) met internet en basisvoorzieningen.
 • U draagt de inwoningskosten voor de au pair.
 • U voorziet de au pair van zakgeld tussen €300 – €340 per maand.
 • De au pair is minimaal 18 en maximaal 25 jaar oud op het moment van de aanvraag.
 • De au pair is ongehuwd en heeft geen (pleeg)kinderen.
 • De au pair heeft niet eerder in Nederland een verblijfsvergunning voor uitwisseling gehad.
 • U en de au pair schrijven zich in bij de Basisregistratie Personen (BRP) op uw adres.
 • U en de au pair maken en ondertekenen een dagindeling voor alle 7 dagen van de week, waarin minimaal het volgende staat:
  • Hoeveel uur lichte huishoudelijke werkzaamheden de au pair gaat doen.
  • Welke 2 dagen in de week de au pair vrij is.
  • Wie naast de au pair lichte huishoudelijke werkzaamheden doet. Er moet een andere persoon genoemd worden.
 • De au pair doet geen taken voor mensen die meer bijzondere zorg nodig hebben, waarvoor een specifieke vaardigheid nodig is.

Onze voorwaarden:

 • U betaalt het retour ticket van de au pair.
 • U voorziet de au pair van een talencursus ter waarde van minimaal €395.
 • U voorziet de au pair van een telefoonabonnement of prepaid kaart ter waarde van minimaal 10 euro per maand telefoonkaart.
 • U voorziet de au pair van een weekend OV-kaart. 

 

Bekijk onze volledige algemene voorwaarden.

Bekijk de volledige wettelijke vereisten.

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak