Voorwaarden en vereisten

Home » Voorwaarden en vereisten

Voorwaarden en vereisten

Om een au pair te worden zijn er wettelijk vereisten en onze voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Bekijk hier of je aan de vereisten en voorwaarden voldoet voordat je je inschrijft voor het au pair programma.

Wettelijke vereisten:

 • Je bent minimaal 18 en maximaal 25 jaar oud op het moment van de aanvraag.
 • Je bent ongehuwd.
 • Je hebt geen kinderen en/of pleegkinderen.
 • Je hebt niet eerder in Nederland een verblijfsvergunning voor uitwisseling gehad.
 • Je hebt niet eerder voor het gastgezin gewerkt, in Nederland of in het buitenland.
 • Je bent geen familie van het gastgezin tot en met de derde graad. 
 • Je doet lichte huishoudelijke werkzaamheden voor het gastgezin. Je doet dit maximaal 8 uur per dag en maximaal 30 uur per week. Je hebt minimaal 2 vrije dagen per week.
 • Je doet geen taken voor mensen die meer bijzondere zorg nodig hebben.
 • Jij en het gastgezin maken een dagindeling voor alle 7 dagen van de week.

Onze voorwaarden:

 • Je spreekt engels 
 • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met kinderen

 

Bekijk de volledige lijst met onze algemene voorwaarden.

Bekijk de volledige lijst met wettelijke vereisten.

Bekijk hier of je aan de vereisten en voorwaarden voldoet voordat je je inschrijft voor het au pair programma.

Wettelijke vereisten:

 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.
 • Je bent minimaal 18 en maximaal 25 jaar oud op het moment van de aanvraag.
 • Je bent ongehuwd.
 • Je hebt geen kinderen en/of pleegkinderen.
 • Je hebt niet eerder in Nederland een verblijfsvergunning voor uitwisseling gehad.
 • Je gaat wonen bij een gastgezin dat staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Je schrijft je ook in op dat adres.
 • Je hebt niet eerder voor het gastgezin gewerkt, in Nederland of in het buitenland.
 • Je bent geen familie van het gastgezin tot en met de derde graad. Met familie wordt bedoeld: ouders, kinderen, broers en zussen, opa’s en oma’s, kleinkinderen, ooms en tantes, neven en nichten, overgrootouders en achterkleinkinderen.
 • Je doet lichte huishoudelijke werkzaamheden voor het gastgezin. Je doet dit maximaal 8 uur per dag en maximaal 30 uur per week. Je hebt minimaal 2 vrije dagen per week.
 • Je doet geen taken voor mensen die meer bijzondere zorg nodig hebben, waarvoor je een specifieke vaardigheid moet hebben. Bijvoorbeeld verpleegkundige taken.
 • Jij en het gastgezin maken een dagindeling voor alle 7 dagen van de week. Jij en het gezin ondertekenen deze dagindeling. In de dagindeling moet minimaal het volgende staan:
  • Hoeveel uur lichte huishoudelijke werkzaamheden de au pair gaat doen.
  • Welke 2 dagen in de week de au pair vrij is.
  • Wie naast de au pair lichte huishoudelijke werkzaamheden doet. Er moet een andere persoon genoemd worden.
 • Je hebt geen contract getekend met een gastgezin, bemiddelingsbureau (Nederlands of buitenlands) of au-pairbureau, waarin staat dat je een (geld)boete moet betalen als je het contract niet nakomt.
 • Je hebt geen geld als borg betaald aan een bemiddelingsbureau (Nederlands of buitenlands) of au-pairbureau.

Onze voorwaarden:

 • Je spreekt engels 
 • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met kinderen
Bekijk de volledige lijst met voorwaarden voor au pairs

Voldoe je aan de voorwaarden? Schrijf je dan hier in!