Visumprocedure

Aanvraag verblijfsvergunning
voor uitwisseling Au Pair

Een visum aanvraag (MVV/VVR) kunnen wij bij Super Nanny Au Pair Services binnen 10 werkdagen in orde hebben.

Een au pair van buiten de Europese Unie heeft een inreisvisum (machtiging tot voorlopig verblijf oftewel MVV) nodig om Nederland in te reizen en uiteindelijk een jaar te mogen verblijven met een geldige verblijfsvergunning in Nederland.

ID pas binnen

De Verblijfsvergunning (VVR) wordt direct gekoppeld aan de MVV aanvraag.

Wij hebben een keuze bij de indien voor aanvraag uitwisseling au pair.

 1. Inreisdatum bekend
 2. Inreisdatum onbekend
 • Inreisdatum bekend. Vullen wij de datum van aankomst in, voor die tijd, door jullie opgegeven datum met haar MVV sticker in haar paspoort, kan de au pair wel afreizen eerder naar Nederland maar zal geen Au Pair werkzaamheden mogen verrichten.
 • Inreisdatum onbekend. Vullen wij niets in bij de digitale aanvraag en op het moment dat haar MVV door de Nederlandse ambassade in land van herkomst wordt afgegeven dan gaat haar jaarvergunning direct in.

Mijn advies is inreisdatum bekend aan te geven (wel termijn aanhouden als de aanvraag wordt ingediend door ons van 4- 6 weken* daarna aankomst au pair)

*Bij de au pairs uit de Filipijnen duurt een aanvraag altijd langer daar zij, na afgifte van hun MVV, nog naar een CFO seminar moeten gaan.

Au pair vanuit Europa met een visumplicht, let op dit geldt dus niet voor de Schengenlanden

Au pairs vanuit de niet MVV plichtige landen, hebben geen inreis visum nodig (MVV) maar wel na aankomst een verblijfsvergunning (VVR), om een jaar in Nederland te mogen verblijven.

Wat houdt dit allemaal voor u in voordat wij de aanvraag voor uitwisseling au pair voor u kunnen gaan indienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst?

Stap voor Stap

 • Begeleiding gastgezin van het verzamelen van de juist documenten voor de aanvraag uitwisseling au pair
 • Controle documenten door het gastgezin ingeleverd bij Super Nanny Au Pair Services
 • Controle aanvraag formulier voor uitwisseling au pair
 • Aanvraag (MVV/VVR) digitaal indienen bij de Immigratie-en Naturalisatiedienst
 • Begeleiding van de au pair in het land van herkomst
 • Begeleiding van de au pair en/of agent na aankomst in Nederland *
 • Correcte digitale afmelding bij de Immigratie-en Naturalisatiedienst van de au pair na haar au pair jaar, dit moet geschieden binnen 28 dagen nadat het gastgezin aan Super Nanny Au Pair Services haar vertrek heeft doorgegeven.

Aanvraag verblijfsvergunning
voor uitwisseling Au Pair

Een visum aanvraag (MVV/VVR) kunnen wij bij Super Nanny Au Pair Services binnen 10 werkdagen in orde hebben.

Een au pair van buiten de Europese Unie heeft een inreisvisum (machtiging tot voorlopig verblijf oftewel MVV) nodig om Nederland in te reizen en uiteindelijk een jaar te mogen verblijven met een geldige verblijfsvergunning in Nederland.

ID pas binnen

De Verblijfsvergunning (VVR) wordt direct gekoppeld aan de MVV aanvraag.

Wij hebben een keuze bij de indien voor aanvraag uitwisseling au pair.

 1. Inreisdatum bekend
 2. Inreisdatum onbekend
 • Inreisdatum bekend. Vullen wij de datum van aankomst in, voor die tijd, door jullie opgegeven datum met haar MVV sticker in haar paspoort, kan de au pair wel afreizen eerder naar Nederland maar zal geen Au Pair werkzaamheden mogen verrichten.
 • Inreisdatum onbekend. Vullen wij niets in bij de digitale aanvraag en op het moment dat haar MVV door de Nederlandse ambassade in land van herkomst wordt afgegeven dan gaat haar jaarvergunning direct in.

Mijn advies is inreisdatum bekend aan te geven (wel termijn aanhouden als de aanvraag wordt ingediend door ons van 4- 6 weken* daarna aankomst au pair)

*Bij de au pairs uit de Filipijnen duurt een aanvraag altijd langer daar zij, na afgifte van hun MVV, nog naar een CFO seminar moeten gaan.

Au pair vanuit de EU

Au pairs vanuit de niet MVV plichtige landen, hebben geen inreis visum nodig (MVV) maar wel na aankomst een verblijfsvergunning (VVR), om een jaar in Nederland te mogen verblijven.

Wat houdt dit allemaal voor u in voordat wij de aanvraag voor uitwisseling au pair voor u kunnen gaan indienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst?

Stap voor Stap

 • Begeleiding gastgezin van het verzamelen van de juist documenten voor de aanvraag uitwisseling au pair
 • Controle documenten door het gastgezin ingeleverd bij Super Nanny Au Pair Services
 • Controle aanvraag formulier voor uitwisseling au pair
 • Aanvraag (MVV/VVR) digitaal indienen bij de Immigratie-en Naturalisatiedienst
 • Begeleiding van de au pair in het land van herkomst
 • Begeleiding van de au pair en/of agent na aankomst in Nederland *
 • Correcte digitale afmelding bij de Immigratie-en Naturalisatiedienst van de au pair na haar au pair jaar, dit moet geschieden binnen 28 dagen nadat het gastgezin aan Super Nanny Au Pair Services haar vertrek heeft doorgegeven.

Aanvraag verblijfsvergunning
voor uitwisseling Au Pair

Een visum aanvraag (MVV/VVR) kunnen wij bij Super Nanny Au Pair Services binnen 10 werkdagen in orde hebben.

Een au pair van buiten de Europese Unie heeft een inreisvisum (machtiging tot voorlopig verblijf oftewel MVV) nodig om Nederland in te reizen en uiteindelijk een jaar te mogen verblijven met een geldige verblijfsvergunning in Nederland.

ID pas binnen

De Verblijfsvergunning (VVR) wordt direct gekoppeld aan de MVV aanvraag.

Wij hebben een keuze bij de indien voor aanvraag uitwisseling au pair.

 1. Inreisdatum bekend
 2. Inreisdatum onbekend
 • Inreisdatum bekend. Vullen wij de datum van aankomst in, voor die tijd, door jullie opgegeven datum met haar MVV sticker in haar paspoort, kan de au pair wel afreizen eerder naar Nederland maar zal geen Au Pair werkzaamheden mogen verrichten.
 • Inreisdatum onbekend. Vullen wij niets in bij de digitale aanvraag en op het moment dat haar MVV door de Nederlandse ambassade in land van herkomst wordt afgegeven dan gaat haar jaarvergunning direct in.

Mijn advies is inreisdatum bekend aan te geven (wel termijn aanhouden als de aanvraag wordt ingediend door ons van 4- 6 weken* daarna aankomst au pair)

*Bij de au pairs uit de Filipijnen duurt een aanvraag altijd langer daar zij, na afgifte van hun MVV, nog naar een CFO seminar moeten gaan.

Au pair vanuit de EU

Au pairs vanuit de niet MVV plichtige landen, hebben geen inreis visum nodig (MVV) maar wel na aankomst een verblijfsvergunning (VVR), om een jaar in Nederland te mogen verblijven.

Wat houdt dit allemaal voor u in voordat wij de aanvraag voor uitwisseling au pair voor u kunnen gaan indienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst?

Stap voor Stap

 • Begeleiding gastgezin van het verzamelen van de juist documenten voor de aanvraag uitwisseling au pair
 • Controle documenten door het gastgezin ingeleverd bij Super Nanny Au Pair Services
 • Controle aanvraag formulier voor uitwisseling au pair
 • Aanvraag (MVV/VVR) digitaal indienen bij de Immigratie-en Naturalisatiedienst
 • Begeleiding van de au pair in het land van herkomst
 • Begeleiding van de au pair en/of agent na aankomst in Nederland *
 • Correcte digitale afmelding bij de Immigratie-en Naturalisatiedienst van de au pair na haar au pair jaar, dit moet geschieden binnen 28 dagen nadat het gastgezin aan Super Nanny Au Pair Services haar vertrek heeft doorgegeven. Hierdoor vervalt voor u de door u ondertekende garantstelling.
Start a chat
Need help?
Hi,

How can we help you?