Voorwaarden gastgezin

Specifieke voorwaarden voor het gastgezin:

Richtlijnen t.a.v. het gastgezin in Nederland

 • Het gastgezin bestaat uit  tenminste 2 of meer personen en U moet over voldoende financiële draagkracht beschikken om de au pair te onderhouden. In Nederland kan een au pair ook bij een echtpaar zonder kinderen inwonen en helpen.
 • Het gastgezin heeft rechtmatig verblijf in Nederland.
 • De au pair heeft nog niet eerder voor het gastgezin (in het buitenland) gewerkt.
 • Het gastgezin staat ingeschreven in Nederland in de gemeentelijke basisadministratie (BRP). De au pair staat ingeschreven op het adres van het gastgezin en woont daar ook. Het is de au pair niet toegestaan om op een ander adres dan dat van het gastgezin te verblijven.
 • Het gastgezin en de au pair maken een dagindeling voor alle 7 dagen van de week. Het gastgezin en de au pair hebben deze dagindeling ondertekend. In de dagindeling moet minimaal staan:
  – hoeveel uur lichte huishoudelijke werkzaamheden de au pair gaat doen en wie het alternatief is van de au pair voor het doen van de lichte huishoudelijke werkzaamheden
  – welke 2 dagen in de week de au pair vrij is
 • De au pair is een gelijkwaardig gezinslid, onderdeel van het gastgezin en komt naar het gezin in het kader van een culturele uitwisseling. In ruil voor zakgeld, kost en inwoning zorgt de au pair voor de kinderen en verricht ze licht huishoudelijk werk.
 • De au pair mag officieel niet meer dan 30 uur per week (verdeeld over maximaal 5 dagen) en maximaal 8 uur per dag ingezet worden. Omdat het hier gaat om een inwonende gast, is de grens tussen ondersteunen van het gezin en eigen tijd soms onduidelijk. Super Nanny Au Pair Services adviseert u hierin hoe deze grens te hanteren. Het zakgeld van de au pair bedraagt minimaal €300 en maximaal €340 per maand.
 • De au pair heeft recht op 2 vrije dagen per week. Per maand moet dit minimaal één keer een aaneengesloten weekend zijn. Maximaal 3 avonden per week mag de au pair ingezet worden om op te passen, dit moet wel passen binnen de maximale 30 uur per week en waarvan maximaal 8 uur per dag. De au pair heeft het recht haar geloof te belijden tot een maximum van 3 avonden per week.
 • De au pair heeft recht op minimaal 2 weken doorbetaalde vakantie bij een verblijf van 12 maanden. Afspraken over verlof dienen door de au pair tijdig te worden besproken met het gastgezin. In de praktijk gaat de au pair meestal op vakantie als het gastgezin ook met vakantie gaat, maar bespreek dit ruim van te voren. Indien gewenst kunt u de au pair ook meenemen op vakantie, let op indien u buiten Nederland op vakantie zal gaan mag uw au pair geen werkzaamheden verrichten, dit staat los van haar recht op 2 weken doorbetaalde vakantie.
 • De au pair mag geen werkzaamheden verrichten buiten het gezin. Zij mag maximaal een aaneengesloten periode van 12 maanden in Nederland blijven en dient daarna direct terug te gaan naar het land van herkomst.
 • De au pair woont bij het gastgezin in en staat ingeschreven op het adres van het gastgezin. Het gastgezin biedt de au pair een zelfstandige kamer aan van minimaal 12m2 met een raam dat open kan en voorzien is van centrale verwarming. De kamer is volledig gestoffeerd en voorzien van een bed, tafel met stoel, toegang tot internet, een tv of radio. De kosten voor inwoning (eten en drinken) komen volledig voor rekening van het gastgezin. Producten voor persoonlijke verzorging dienen door de au pair zelf betaald te worden.
 • Het gastgezin voorziet de au pair van een fiets en een mobiele telefoon (prepaid). Op deze manier is de au pair altijd bereikbaar.
 • Het gastgezin is verantwoordelijk voor het aanvragen van de juiste visumpapieren (MVV/VVR) voor de au pair, voor het aanmelden van de au pair bij de juiste instanties (o.a. Gemeente) en voor het betalen van alle kosten die hieruit voortvloeien. Super Nanny Au Pair Services ondersteunt hierin indien gewenst. Aangezien Super Nanny Au Pair Services referent is van de IND, vragen wij zowel het inreis visum (MVV) en het verblijfsvisum (VVR) voor u aan. Op die manier kunnen wij het totale proces goed in de gaten houden. De aanvraag van MVV en VVR gebeurt gelijktijdig. Wanneer u een au pair zonder inreis visum heeft, bent u zelf verplicht om het VVR via Super Nanny Au Pair Services aan te vragen.
 • Volgens de Nederlandse wetgeving is het gastgezin verantwoordelijk voor het afsluiten van een au pair verzekering (medische kosten en repatriëring) voor de duur van het verblijf (maximaal 12 maanden).
 • Het gastgezin betaalt het retour (vlieg)ticket, met een maximale geldigheid van 12 maanden, voor de au pair.
 • Ten slotte stelt het gastgezin de au pair in de gelegenheid om een cursus Nederlands te volgen. De kosten worden betaald door het gastgezin met een maximale bijdrage van €395 incl. btw.
 • Het gastgezin moet voldoende inkomen hebben.

Au Pair en Uitwisseling

Het gastgezin moet minimaal het wettelijk minimumloon verdienen voor hun gezinssituatie aangevuld met 50% van het minimumloon voor echtparen en ongehuwd samenwonenden. De totale inkomenseis wordt dan:

​ Normbedragen

De normbedragen in het kader van Wml worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de Minister van SZW herzien en gepubliceerd in de Staatscourant. De normbedragen zijn dus geldig tot het moment dat een nieuw normbedrag wordt bekendgemaakt door de Minister van SZW. Hierna volgen de Wml-normbedragen zoals die gelden vanaf 1 januari  2022.

Op de website www.ind.nl is inmiddels een bericht geplaatst.

De normbedragen voor het gastgezin zijn als volgt:

 • Aanvraag voor een verblijfsvergunning au pair

  Normbedragen van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023

  ​Gastgezin met een echtpaar/ongehuwd samenwonenden

  Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 2.901,60
  Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 3.133,74

  Gastgezin met  een alleenstaande ouder

  Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 2.321,28
  Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 2.506,99

De normbedragen in het kader van Wml = Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid herzien en gepubliceerd in de Staatscourant. Omdat de IND uitgaat van de normbedragen van de Wml dient u er rekening mee te houden dat de normbedragen op 1 januari en 1 juli wijzigen.

(sv) bedragen

Bovenstaande bedragen zijn brutobedragen. Bij inkomen uit arbeid in loondienst wordt gekeken naar het sv-loon. Dit is het loon waarover de premies voor de sociale verzekeringen worden berekend. Het sv-loon is te vinden op de loonstrook en wordt soms ook loon voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) of loon voor loonheffing (fiscaal loon) genoemd. Het inkomen moet vanaf het moment van indiening van de aanvraag nog minimaal 12 maanden beschikbaar zijn.

Start a chat
Need help?
Hi,

How can we help you?