Veelgestelde vragen

Super Nanny Au Pair Services: veelgestelde vragen voor de gastgezinnen.

Staat je vraag hier niet bij? Stuur ons dan een berichtje.

Mijn kinderen zijn nog heel klein en spreken geen Engels. Is dat niet erg moeilijk voor de au pair en mijn kinderen?

Beide partijen moeten aan het begin aan elkaar wennen. In de praktijk blijkt het wel mee te vallen om de taalbarriere te doorbreken en pakt de au pair vrij snel de belangrijke Nederlandse woorden op. Zelfs kleine kinderen vinden het interessant om Engels te leren. Super Nanny Au Pair Services werkt met Kickstart (Klik hier: http://kickstartschool.nl/en/ ) en Taalhuis (Klik hier: http://www.taalthuis.nl/eng/indexEN.html ) deze bieden speciale cursussen voor au pairs om Nederlands leren.

Kan een au pair met haar eigen rijbewijs in een auto rijden in Nederland?

Als de au pair een buitenlands rijbewijs heeft, kunnen ze voor een bepaalde periode gebruik maken van dit rijbewijs. Hoe lang hangt af van het land waar het rijbewijs is afgegeven. Na het verstrijken van deze periode, moeten zij in het bezit zijn van een Nederlandse rijbewijs. Hetzij door buitenlandse rijbewijs te ruilen voor een Nederlands rijbewijs of het opnieuw doen van het rijexamen. Klik hier voor meer informatie.

Moet mijn au pair een tuberculosetest ondergaan?

Voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning, moet uw au pair bereid zijn om de onderzoeken te ondergaan en, indien nodig, een behandeling van tuberculose (TBC). Niet alle au pairs moeten een (TBC) onderzoek ondergaan. De verplichting voor het onderzoek is niet van toepassing indien de au pair de nationaliteit van één van de landen heeft die in het aanhangsel zijn opgenomen ‘Vrijstelling van de verplichting tot het ondergaan van een tuberculose (TBC)-test’ Klik hier https://ind.nl/en/Forms/7644.pdf

Wat moet mijn inkomen zijn als ik in aanmerking wil komen voor een au pair?

Het gastgezin dient een inkomen te hebben dat ten minste het wettelijk minimumloon is ter ondersteuning van hun eigen gezinssituatie aangevuld met 50% van het wettelijk minimumloon voor echtparen en ongehuwd samenwonenden. De totale inkomenseis is dan als volgt:

Echtparen en ongehuwd samenwonenden:
€ 2.348,10 bruto per maand voor sociale zekerheid, met uitzondering van vakantiegeld
€ 2.535,96 bruto per maand voor sociale zekerheid, met inbegrip van vakantiegeld

Vrijgezellen en alleenstaande ouders:
€ 1.878,48 bruto per maand voor sociale zekerheid, met uitzondering van vakantiegeld
€ 2.028,76 bruto per maand voor sociale zekerheid, met inbegrip van vakantiegeld

Mag de au pair ergens anders wonen?

Nee een au pair mag alleen bij haar gastgezin wonen. Het is niet mogelijk dat een au pair ergens anders woont en u thuis helpt. Ook niet als de ouders gescheiden zijn met gedeelde voogdij.

Mag de au pair een kamer delen?

Nee, een au pair heeft recht op een privékamer die zij moeten kunnen afsluiten. De kamer mag niet worden gebruikt als een passage voor leden van de familie naar een andere kamer. De kamer moet ten minste één raam hebben die natuurlijk licht doorlaat. Tevens dient er in de kamer verwarming, verlichting, een bed, kastruimte, een bureau, een stoel, TV en een internetaansluiting aanwezig te zijn.

Moet ik per se een agentschap inschakelen voor een au pair?

Ja, sinds 2013 is het verplicht om uw au pair aanvraag via een door de IND (referent) erkende agentschap aan te vragen. De IND heeft de verplichting de positie van de au pair, die in Nederland gevestigd is, te beschermen. Dit lijkt in strijd te zijn met de EU-voorschriften voor ‘ vrij verkeer van goederen en diensten. “Maar het au pair programma valt buiten deze voorschriften, dit valt onder “culturele uitwisseling”. De arbeids- en immigratiedienst mag bij gastgezinnen thuis komen controleren. Als er geen betrokkenheid van een au-pair bureau aanwezig is, dan is er sprake van een werkrelatie met de au pair. Dit valt onder klein huishoudelijk personeel. Voorafgaand aan de huidige wetgeving, zijn er rechtszaken geweest waarbij gastgezinnen boetes opgelegd hebben gekregen.

Heeft de au pair recht op vakantie?

Ja, de au pair heeft, met een verblijf van één jaar, recht op 2 weken betaalde vakantie. Deze vakantie wordt in overleg gepland met de au pair en het gastgezin. Het is niet noodzakelijkerwijs het geval dat alleen u bepaalt wanneer de 2 weken betaalde vakantie zullen plaatsvinden, de au pair heeft hier ook een stem in.

Mag de au pair ook huishoudelijke taken uitvoeren?

Ja, de au pair mag licht huishoudelijk werk doen zoals, koken, afwassen of stofzuigen. Maar het is niet de bedoeling dat de schoonmaaktaken meer tijd van de au pair vergen dan de tijd met uw kinderen.

Mag ik de au pair vragen om op te passen ’s avonds?

Ja, een au pair mag maximaal 3 nachten per week’s avonds op de kinderen passen. Maar deze 3 avonden dienen ook te vallen de overeenkomst van 30 uur. De au pair mag dit niet doen op haar vrije dagen.

Hoe strikt zijn de 30 uur per week?

De wetgeving in Nederland is zeer duidelijk; een au pair mag niet boven de 30 uur per week komen, verspreid over 5 dagen per week en mag maximaal 8 uur per dag in het gezin helpen. Een au pair heeft recht op 2 vakantiedagen per week en opeenvolgende één weekend per maand. Als erkende instantie zijn wij, voor alle gezinnen, verantwoordelijk gesteld door de IND om zich te houden aan de voorschriften voor een au pair.

Start a chat
Need help?
Hi,

How can we help you?