Reis & verzekeringen

Retour ticket

Super Nanny Au Pair Services verzorgt voor u , het gastgezin,  de reis van uw au pair naar Nederland, dit moet  in principe een return ticket zijn (soms kan een enkele reis voldoende zijn dit lichten wij graag voor u toe in een persoonlijk gesprek).

Wij zullen altijd, eerst het tarief met u overleggen, alvorens de definitieve reservering te bevestigen. Let op een return ticket is maar 12 maanden geldig en kan na die datum niet verlengd worden. Na aankomst van uw au pair in Nederland, zal het ticket moeten worden omgezet naar de uiterste datum dat uw au pair zal moeten vertrekken uit Nederland (na Maximaal 12 maanden). U kunt dit zien op haar verblijfsvergunning-pas / ID-kaart. Het reisbureau waarmee wij werken zal u daar aan herinneren wanneer het ticket gewijzigd moet worden naar de uiterste vertrekdatum van uw au pair.

Verplichte verzekeringen

Voordat de au pair uit het land van herkomst vertrekt moet voor de au pair Joho ziektekostenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten zijn (isis au pair verzekering) . Dit valt niet onder de basisdekking van uw eigen verzekering. Ook deze verzekering kunnen wij voor u verzorgen.

Au pair verzekering

Een au pair verzekering is voor elke au pair verplicht. De service die wij (kosteloos) in samenwerking met JoHo Insurances bieden is het afsluiten van de ISIS au pair verzekering.

Er zijn 2 soorten verzekeringen;

  1. Isis au pair wereld plus, 12 maanden € 540, (aan te raden)
  2. Isis au pair wereld, 12 maanden € 444

Meer informatie over deze verzekering vindt u hier.
Nadat wij voor u de ISIS au pair verzekering hebben afgesloten ontvangt u van onze verzekeringspartner JoHo Insurances meer informatie over het afsluiten van een basisverzekering en het aanvragen van zorgtoeslag.

De ISIS au pair verzekering moet afgesloten zijn vóórdat de au pair gaat vertrekken uit het land van herkomst.

Basiszorgverzekering

Uw au pair is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Uitleg over het aanvragen en stopzetten van de basiszorgverzekering alsmede zorgtoeslag vindt u hier.

De verzekering kunt u aanvragen, zodra de au pair staat ingeschreven in de BRP (Basis Registratie Personen) en een BSN (burgerservicenummer) heeft.

Wij raden aan om de ISIS au pair verzekering die u heeft als primaire verzekering aan te houden. Vervolgens sluit u de basiszorgverzekering af met het hoogst mogelijke vrijwillig eigen risico. De premie zakt daardoor naar ongeveer €63 per maand. Nadat de au pair de basiszorgverzekering heeft aangevraagd kunt u bij de belastingdienst zorgtoeslag voor haar aanvragen. De au pair heeft wel een eigen rekeningnummer nodig voor het ontvangen van zorgtoeslag. Onze ervaring is dat dit bij de ING het makkelijkst en snel te regelen is, zie hier.

Veel gastgezinnen kiezen er vervolgens voor om de premie van de zorgverzekering af te laten schrijven van het rekeningnummer van de au pair. Op die manier heffen de premie en zorgtoeslag elkaar weer op.

Ernstige ziekte van de au pair

Medische kosten kunnen in eerste instantie worden verhaald op de basiszorgverzekering. De meeste kosten worden ‘achter de schermen’ door de zorgverlener ingediend bij de zorgverzekeraar. Indien de zorgverzekering nog niet is afgesloten kunt u bij opname in een ziekenhuis ook een beroep doen op de alarmcentrale van ISIS. Zie hieronder.

Overlijden au pair of naaste familieleden

De ISIS alarmcentrale assisteert bij ernstige ziekte of ongeval van de au pair en bij het overlijden van naaste familie van de au pair. In geval van nood kan de alarmcentrale 24 uur per dag worden gebeld op het volgende nummer: ISIS assistance: 020- 592 92 82.

Nadat wij voor u de ISIS au pair verzekering hebben afgesloten ontvangt u van onze verzekeringspartner JoHo Insurances meer informatie over het afsluiten van een basisverzekering en het aanvragen van zorgtoeslag.

In de bijlage de benodigde machtiging, de verzekering moet afgesloten zijn vóórdat de au pair gaat vertrekken uit het land van herkomst.

Start a chat
Need help?
Hi,

How can we help you?