Nieuwsbrief maart 2020

Lock down Corona Virus in Nederland

Volgt u aub deze site van het RIVM

Corona en ISIS Au pair verzekering

  • Mijn au pair is nog thuis en zal wegens het Corona virus niet meer naar Nederland komen. Ik heb wel allerlei kosten gemaakt zoals een ticket en wil deze annuleren. Dit soort kosten zijn niet verzekerd op de Au pair verzekering.
  • De au pair is in Nederland en wil wegens het Corona virus in Nederland eerder naar huis. Er moeten extra kosten worden gemaakt om ervoor te zorgen dat de au pair naar huis kan. Dit soort extra kosten zijn niet verzekerd door de Au pair verzekering.
  • Stel dat mijn au pair bericht krijgt dat een eerste of tweede graad familielid is overleden, wat doe ik dan? Dan mag de au pair terug naar huis voor de uitvaart. De Alarmcentrale regelt het extra vervoer in dit soort gevallen. Deze dekking geldt ook als het familielid is overleden en besmet was met Corona (COVID-19). Bel in dit soort gevallen de Alarmcentrale, telefoonnummer is +31 (0) 182 544 557.
  • De au pair moet worden opgenomen in een ziekenhuis en is besmet met Corona. Worden de medische kosten vergoed? De spoedeisende medische zorg is verzekerd mits de All-in dekking actief is. Heeft u Additional dekking, dan moet de au pair gebruik maken van de Basiszorgverzekering. U kunt wel het eigen risico van de basisverzekering verhalen op de Au pair verzekering.
  • Mijn au pair is tijdens het Au pair programma-opname op reis gegaan naar een ander land dan Nederland. Tijdens die reis is zij ziek geworden en ze moet worden opgenomen in een ziekenhuis. Worden de medische kosten vergoed?  Met All-in dekking worden de medisch onvoorziene kosten gedekt. Met Additional dekking worden de medisch onvoorziene kosten gedekt die niet betaald worden door de Nederlandse basisverzekering. Voor zowel All-in als Additional dekking geldt dat de medische kosten ten gevolge van het Coronavirus zijn niet gedekt als iemand reist naar een gebied waarvoor het ministerie de code oranje of rood heeft afgegeven (zie het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken).
  • De au pair is nog thuis en heeft de komst naar Nederland afgezegd. Ik heb al wel een Au pair verzekering voor haar geregeld die nu niet meer nodig is. Kan ik de verzekering annuleren?  U kunt deze verzekering annuleren omdat de au pair niet meer komt, dit is geen probleem. U krijgt de premie van ons terug. U moet ons wel informeren voor de geplande startdatum van de verzekering.
  • De reisplannen van de au pair zijn aangepast wegens Corona en ik moet een vlucht omboeken en daarvoor extra kosten maken.  Deze extra kosten zijn niet gedekt op de Au pair verzekering.
  • De au pair is in Nederland en heeft de terugreis naar huis moeten verschuiven. De au pair blijft daardoor langer in Nederland en moet extra kosten maken om in Nederland te kunnen verblijven. Worden de verblijfkosten vergoed? Dit soort verblijfkosten zijn niet gedekt.
  • De au pair is in Nederland en heeft de terugreis naar huis moeten verschuiven. De au pair blijft daardoor langer in Nederland. Blijft zij verzekerd? U moet ons wel informeren over een langer verblijf omdat de verzekering mogelijk moet worden verlengd om te voorkomen dat de au pair onverzekerd is.

Update nieuwe datum Cool Spring Event

SNAPS Au Pair Cool Spring Event / geannuleerd / wordt verplaatst naar juni 2020

Start a chat
Need help?
Hi,

How can we help you?