Nieuwsbrief januari 2020

Informatie IND

Aanvraag voor een verblijfsvergunning au pair

Normbedragen geldig van 1 juli 2019 t/m 31 december 2019

Gastgezin met een echtpaar/ongehuwd samenwonenden ​
Sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 2.453,40
Sv-loon per maand met vakantiegeld ​€ 2.649,68
​Gastgezin met een alleenstaande ouder ​
Sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.962,72
Sv-loon per maand met vakantiegeld ​€ 2.119,75

Normbedragen geldig van 1 januari 2020 t/m 30 juni 2020

Gastgezin met een echtpaar/ongehuwd samenwonenden ​
Sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 2.480,40
Sv-loon per maand met vakantiegeld ​€ 2.678,84
​Gastgezin met een alleenstaande ouder ​
Sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.984,32
Sv-loon per maand met vakantiegeld ​€ 2.143,07

* Sv-loon

Het sv-loon is het sociale verzekeringsloon. Dit is het loon waarover u belastingen en premies betaalt. Uw sv-loon staat op uw loonstrook. Soms wordt de naam ‘loon (voor) loonheffing’ gebruikt.

Kunt u het sv-loon niet vinden op uw loonstrook? Bekijk dan uw loongegevens op Mijn UWV. Ga naar www.uwv.nl en log in met uw DigiD.

Leges IND

Per 1 janauri j.l. heeft de IND de leges voor de verblijfsvergunning van de au pair verhoogd van € 285 naar € 290

SNAPS Event Kalender 2020

Month Event
March 15th, 2020 Karaoke, DJ wintergames event with typical Dutch food
May 9th,  2020 Efteling event, amusement parc with treasure hunt
June / July 2020 Beach event
September 2020 Old fashion Dutch Games en BBQ event with live DJ
November 2020 International Au Pair Event
Start a chat
Need help?
Hi,

How can we help you?