Nieuwsbrief juli/augustus 2019

Openingstijden Kantoor tijdens de zomervakantie

vanaf 29 juli a.s. tot en met 11 augustus 2019 zal ons kantoor geopend zijn op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur.

voor urgente zaken die niet kunnen wachten wil ik u graag vragen een mail te sturen naar [email protected] !

Update au pairs op onze website

Maandelijks wordt deze geüpdatet.

Onze agenten en landen waar wij mee werken

 • Ukraine
 • Colombia
 • Argentinië
 • China
 • Filipijnen
 • Thailand
 • Indonesië
 • Zuid – Afrika
 • Zuid – Amerika (algemeen)
 • PRE MATCH / SELF MATCH landen

* Verder verzorgen wij ook voor onze families de PRE-Match service (Self-Match Service)

Internet

Via internet sites komen wij ook aan kandidaten die al een jaar of meerdere jaren au pair zijn geweest in een ander land in de EU of buiten de EU. Super Nanny Au Pair Services worden door deze kandidate benadert en zal persoonlijk een interview afleggen met de kandidaten. Referenties worden gecontroleerd en afgegeven van haar/zijn oude gastgezin of overige referenties zoals oude werknemer e.d. in land van herkomst.

Events

Super Nanny Au Pair Services organiseert een aantal Events per jaar, dit doen wij ook voor de aangesloten BONAPA bureaus. Deze events zijn speciaal voor de au pairs. Het is daarom ook belangrijk dat uw au pair daar aan deelneemt. De events die door ons zelf worden georganiseerd zijn altijd met een sociaal en sportief tintje en zeer toegankelijk voor uw au pair.

8 September 2019 zal het door SNAPS al jaren georganiseerde “OLD FASHION DUTCH GAMES EN BBQ EVENT PLAATSVINDEN”

Dit event is voor onze eigen au pairs en voor de aangesloten BONAPA au pair bureaus

PROGRAMMA events 2019/2020

Januari 2020 SNAPS /BONAPA Ice Skating Cool and Diner Event
April /Mei 2020 BONAPA Efteling event
Juni 2020 BONAPA Beach Event
September 2019 SNAPS/BONAPA Old Fashion Dutch Games & BBQ event
December 2019 BONAPA Sinterklaas event

Kickstart , talencursussen speciaal voor au pairs

Kickstart has moved to : Koninginnegracht 62, 2514 AG Den Haag

www.kickstartschool.nl

Informatie Taalthuis 

Afgelopen jaar hebben wij weer veel au pairs van jullie mogen verwelkomen bij Taalthuis! Wij zijn hier heel blij mee en hopen dit in 2019 ook weer te mogen doen.

Nieuwe locatie in Wassenaar.

In januari 2019 openen wij een nieuwe cursuslocatie in Wassenaar. Alle au pairs uit (de omgeving van) Wassenaar zijn dan ook van harte welkom op onze gezellige locatie aan de Langstaart in het oude centrum van Wassenaar.

Au Pair korting 15%

Vanaf dit nieuwe cursusseizoen zetten wij de korting voor au pairs standaard op 15%, het gebruik van een extra kortingscode komt hiermee te vervallen. Deze werd namelijk nauwelijks gebruikt en op deze manier kunnen wij alle au pairs voor € 361,25 een cursus inclusief lesboeken en leuke interactieve e-learning aanbieden.

Alle informatie is terug te vinden op onze website www.taalthuis.nl

Newsletter Juli/August 2019

Super Nanny Au Pair Services / Summer opening hours

Office hours during the summer holidays from July 29 until August 11th, 2019 a.s. our office will be open on Monday, Tuesday and Thursday from 9 a.m. to 5 p.m. For urgent matters that cannot wait I would like to ask you to send an email to [email protected]!

Update au pairs on our website

This is updated monthly.

Our agents and countries with which we work

 • Ukraine
 • Colombia
 • Argentina
 • China
 • Philippines
 • Thailand
 • Indonesia
 • South Africa
 • South America (general)
 • PRE MATCH / SELF MATCH landen

* We also provide the PRE-Match service for our families (Self-Match Service)

Internet

Via internet sites we also come to candidates who have been au pairs for a year or several years in another country in the EU or outside the EU. Super Nanny Au Pair Services will be approached by this candidate and will personally interview the candidates. References are checked and issued by her / his old host family or other references such as old employee and such in the country of origin.

Events

Super Nanny Au Pair Services organizes a number of Events per year, which we also do for affiliated BONAPA agencies. These events are especially for the au pairs. It is therefore also important that your au pair takes part in it. The events organized by us are always with a social and sporty touch and very accessible for your au pair.

September 2019, the “OLD FASHION DUTCH GAMES AND BBQ EVENT” organized by SNAPS for years This event is for our own au pairs and for the affiliated BONAPA au pair agencies

PROGRAMMA events 2019/2020

January 2020 SNAPS /BONAPA Ice Skating Cool and Diner Event
April /May 2020 BONAPA Efteling event
June 2020 BONAPA Beach Event
September 2019 SNAPS/BONAPA Old Fashion Dutch Games & BBQ event
December 2019 BONAPA Sinterklaas event

Kickstart, language courses especially for au pairs

Kickstart has moved to: Koninginnegracht 62, 2514 AG Den Haag

www.kickstartschool.nl

Information Taalthuis

Last year we welcomed many au pairs at Taalthuis! We are very happy with this and hope to be able to do this again in 2019.

New location in Wassenaar.

In 2019 we opened a new course location in Wassenaar. All au pairs from (the surroundings of) Wassenaar are therefore very welcome at our cozy location on the Langstaart in the old center of Wassenaar. Au Pair discount 15% from this new course season we set the discount for au pairs at 15% by default, the use of an extra discount code will be canceled. This was hardly used and in this way we can offer all au pairs for € 361.25 a course including textbooks and fun interactive e-learning.

All information can be found on our website www.taalthuis.nl

Start a chat
Need help?
Hi,

How can we help you?